Gå till innehållet

Dokument

Hargshamn 3:8 med flera 23 juli 2021

Antagen i Bygg- och miljönämnden 10 november 2021. Protokollet justerades den 16 november och detaljplanen kan tidigast vinna laga kraft den 8 december.

Skäfthammar 7:34 26 augusti 2020

Antagen i Bygg och miljönämnden 14 april 2021. Vann laga kraft 10 maj 2021.

Riktlinjer för markanvisning 6 juli 2020

Från den första januari 2015 ska varje kommun enligt lag anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Kommunen har antagna riktlinjer från 2015-06-09, dessa har konstaterats vara i behov av revidering. I nedanstående dokument presenteras ett reviderat förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal.