Gå till innehållet

Dokument

Biblioteksplan 2023-2026 4 januari 2019

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.

Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025 19 december 2022

Friluftsplanen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv. Med planen vill kommunen också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.

Vallonskolans dokument 7 mars 2019

Här hittar du bl.a. Vallonskolans trygghetsplan, ordningsregler och fokusområden.