Gå till innehållet

Björnhålsskogen, Alunda

Granskningshandlingar tas fram

Detaljplan för Björnhålsskogen i Alunda. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016. Samrådsmöte 10 december 2015.

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av cirka 100 bostäder med möjlighet till ett varierat utförande (friliggande hus, parhus, kedjehus och/eller radhus).

Planområdet ligger i Alunda som är den ort i Östhammars kommun som ligger närmast Uppsala och även Arlanda. Det finns en efterfrågan på bostäder i denna del av kommunen och kommunen förväntar sig att efterfrågan ska öka då pendlingsförhållanden är goda till större arbetsmarknader.

 

Handlingar

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
26 november 2015
Senast uppdaterad
9 juli 2018
Typ
Planarbete