Gå till innehållet

Bockskäret

Detaljplan för bostäder, Bockskäret gällande fastigheterna Bolka 4:10 m fl, antogs den 15 februari 2011 och vann laga kraft den 4 april 2011.

Syftet med planen är att möjliggöra ett antal nya tomter för bostäder samt att reglera befintlig bebyggelse, grönstruktur och vattenområden.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
3 augusti 2016
Senast uppdaterad
3 augusti 2016
Typ
Detaljplan