Gå till innehållet

Förskolan Rubinen, Gimo

Beslut om antagande togs i bygg- och miljönämnden den 21 november 2018 och detaljplanen vann laga kraft den 14 december 2018.

Syftet med planen är att genomföra en ändring av befintlig detaljplan för att göra nuvarande förskolebebyggelse planenlig samt möjliggöra för utbyggnad av förskolan med en eller två nya avdelningar.

Möjligheter till utbyggnad ges direkt öster om den befintliga förskolan. Det ges även förutsättningar för en ny parkering och infart direkt söder om de nya avdelningarna.

 

Handlingar

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
13 november 2018
Senast uppdaterad
13 november 2018
Typ
Detaljplaner och planarbete