Gå till innehållet

Gimo 8:103 "Vattentornet"

Detaljplanen är inför beslut om antagande i Bygg och miljönämnden 17 februari 2021

Syftet med planen är att genomföra en ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra bostäder och kontor på kvartersmark där dagens detaljplan enbart medger kontor.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
26 augusti 2020
Senast uppdaterad
26 augusti 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete