Gå till innehållet

Del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra

Detaljplanen för del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra, antogs 11 november 2008 och vann laga kraft 3 juli 2009.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga villor inom planområdet, istället för flerbostadshus, som den tidigare planen föreskrev.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
21 mars 2017
Senast uppdaterad
21 mars 2017
Typ
Detaljplaner och planarbete