Gå till innehållet

Stenskär 1:1, del av

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Planområdet omfattar del av Stenskär 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av uppemot nio stycken bostäder uppdelat på fem delområden.

Obs! Behovsbedömningen och vissa av utredningarna behandlar fler områden än det faktiska granskningsförslaget. Det är de områden som finns markerade i plankartan och planbeskrivningen som berörs av aktuell detaljplaneläggning. Numreringen av områden i vissa utredningar överensstämmer alltså inte med plankartan och planbeskrivningen.

 

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
16 januari 2019
Senast uppdaterad
18 januari 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete