Gå till innehållet

Information

Junibackens pedagogiska omsorg 21 januari 2019

Presentation av kommunal pedagogisk omsorg i Alunda - Junibacken

Nya villkor för färdtjänst 2020-06-01 19 maj 2020

Nya politiska beslut om förändring av trafikförsörjningsprogrammet och riktlinjer för färdtjänst. Beslutet innebär att antalet färdtjänstresor begränsas och att egenavgiften höjs.

Samverkansavtal gymnasieutbildning Tierps kommun 4 januari 2018

Avtal mellan Tierps kommun och Östhammars kommun gällande gymnasieutbildning

Samverkansavtal gymnasieutbildning Uppsala Kommun 4 januari 2018

Avtal mellan Uppsala Kommun och Östhammars kommun gällande gymnasieutbildning.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring skolan 21 augusti 2015

Försäkringsinformation för barn och elever inom för-, grund- och gymnasieskolan samt för elever inom kommunal vuxenutbildning och KY-utbildning

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva 9 januari 2020

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter.

Förslag på kontrollpunkter för bygglovsansökan 9 januari 2020

Det ska finnas en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. I nedanstående dokument följer förslag på kontrollpunkter som kan vara aktuella i ditt ärende.

Manual för Single sign-on 9 januari 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen har samlat de system som pedagoger, elever och vårdnadshavare använder i en så kallad single sign-on lösning som möjliggör en gemensam inloggning till alla system. Det innebär att du som pedagog eller elev använder din edu-inloggning till dessa system. Som vårdnadshavare loggar du in med hjälp av E-legitimation.

Här hittar du en manual för pedagoger (den fungerar även för elever) samt en manual för vårdnadshavare som beskriver hur single sign-on lösningen fungerar.

Beslutade projekt Föreningslyftet 27 april 2016

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare.

Välkommen till förskolan 19 november 2019

Informationsfolder till dig som har ett barn som ska börja förskolan.