Gå till innehållet

Information

Läsårstider 2022-2023 14 april 2021

Läs- och lovdagar för barn och elever i allmän förskola, grundskola och gymnasieskola under läsåret 2022-2023.

Sammanträdesdagar 2021 15 december 2020

Sammanträdesdagar för kommunens nämnder, råd, utskott och grupper under 2021

Nya villkor för färdtjänst 2020-06-01 19 maj 2020

Nya politiska beslut om förändring av trafikförsörjningsprogrammet och riktlinjer för färdtjänst. Beslutet innebär att antalet färdtjänstresor begränsas och att egenavgiften höjs.