Gå till innehållet

Svar på motion om förstelärare i trygghet och studiero

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 6).

Motion inlämnad av Åsa Lindstrand.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
26 februari 2019
Senast uppdaterad
26 februari 2019
Typ
Motioner