Gå till innehållet

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Patientsäkerhetsberättelsen syftar bland annat till att säkerställa att rutiner finns för att identifiera och analysera och vidta åtgärder mot risker i vården, samt ge vårdgivaren kontroll över det patientsäkerhetsarbete som pågår i verksamheten.

Organisation
Sektor omsorg
Publicerad
16 mars 2021
Senast uppdaterad
16 mars 2021
Typ
Rapporter