Gå till innehållet

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor gymnasieskolan

Obs! Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-25 att göra förändringar i nuvarande riktlinjer som innebär att endast elever mottagna i första hand kommer att beviljas inackorderingsbidrag. Dessa förändringar kommer att gälla från hösten 2021. Riktlinjerna nedan är ej uppdaterade med förändringarna.

Organisation
Sektor bildning
Publicerad
21 augusti 2015
Senast uppdaterad
5 juli 2021
Typ
Riktlinjer