Gå till innehållet

Riktlinjer för inackorderingstillägg och elevresor gymnasieskolan

Obs! Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-25 att göra förändringar i nuvarande riktlinjer som innebär att endast elever mottagna i första hand kommer att beviljas inackorderingsbidrag. Dessa förändringar kommer att gälla från hösten 2021. Riktlinjerna nedan är ej uppdaterade med förändringarna.

Organisation
Sektor bildning
Publicerad
21 augusti 2015
Senast uppdaterad
21 augusti 2015
Typ
Riktlinjer