Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

Februari

 • Lokala säkerhetsnämnden 9 februari 2023 - inställt!

  Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen att gälla från och med den 10 januari 2023. Detta innebär att Östhammars kommun behöver göra omval avseende nomineringar till lokala säkerhetsnämnden på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023. Med hänvisning till detta blir nämndens sammanträde den 9 februari 2023 inställt.

Mars

 • Lokala säkerhetsnämnden 16 mars 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

April

 • Lokala säkerhetsnämnden 13 april 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år. Detta sammanträde är öppet för allmänheten.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

Juni

 • Lokala säkerhetsnämnden 1 juni 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

Augusti

 • Lokala säkerhetsnämnden 17 augusti 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

November

 • Lokala säkerhetsnämnden 30 november 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år. Detta sammanträde är öppet för allmänheten.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.