Gå till innehållet

Barn och utbildning

I Östhammars kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Östhammars kommuns samtliga verksamheter inom barnomsorg och utbildning följer noga Folkhälsmyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskolor och skolor »

Grundskolor och förskolor är fortsatt öppna

Förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer har hållits öppna och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom verksamheten har vidtagits enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bruksgymnasiet bedriver distansundervisning från 7 december

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om att gymnasieskolorna ska övergå till distansundervisning från och med måndag 7 december och till den 24 januari 2021. Läs mer på skolans hemsida: www.bruksgymnasiet.se 

Stanna hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndighetens hemsida finns en bra matris som beskriver hur man ska agera i olika situationer, t.ex. vid symptom, i väntan på provsvar och vid negativt eller positivt provsvar eller när inget prov har tagits.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom och vid uppvisande av symptom stanna hemma och följa instruktionerna på Folkhälsomyndighetens hemsida beroende på situation. 

Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas vid misstanke om pågående covid-19-infektion. Provet är kostnadsfritt och görs på Östhammars vårdcentrum. Vårdnadshavare bokar tid för provtagning åt sitt barn genom att gå in på 1177.se 

Så pratar du med barn om coronaviruset

Barn påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan  eller att inte få träffa kompisarna.  Här finns stöd och råd

Frågor och svar

Till samlad information om Coronaviruset

Relaterade länkar