Gå till innehållet

Bekräftade fall av covid-19

Östhammars kommun följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för hantering av misstänkta fall av smitta i våra verksamheter. Det ligger på Region Uppsala respektive Folkhälsomyndigheten att sammanställa statistik över antal bekräftade fall på vår kommunala, regionala och nationell nivå.

Kommunikation kring misstänkta fall av smitta

Vid misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Uppsala. Är det en boende som är smittad så informerar vi även persons anhöriga.

Det finns en allmän smittspridning i landet, så även i vår kommun. Antalet ändras varje dag. Vi har bekräftade fall av smitta i våra verksamheter, men vi går inte ut med var. Det finns givna sekretessregler som vi följer i den här typen av ärenden som är till för att skydda personintegriteten. Därför kommer Östhammars kommun inte att lämna ut några uppgifter kring enskilda eller antal sjukdomsfall.

Östhammars kommun  har en nära dialog med anhöriga, de som behöver bli informerade kommer bli kontaktade.

Statistik - Antal bekräftade fall av covid-19

Uppsala Län:
Det är Region Uppsala som svarar för statistiken av antal smittade i covid-19 i Uppsala län. Siffrorna redovisas kommunvis, helgfria dagar, måndag till fredag, se länk under "Relaterade länkar" till höger.

Sverige totalt:
Folkhälsomyndigheten ansvarar för statestik över antal smittade och avlidna i covid-19 för hela Sverige, se länk under "Relaterade länkar" till höger.

Statistik - Antal vaccinerade

Från med den 25/1-21 publicerar Region Uppsala statistik över antal vaccination per kommun, se länk under "Relaterade länkar" till höger..Har du frågor och funderingar om vaccin? På sajten 1177.se finns faktagranskad och säker information om covid-vaccineringen i Uppsala län.

Kontakter