Gå till innehållet

Information om coronaviruset

Här hittar du information om vad kommunen gör för att minimera smittspridning av viruset Corona - covid 19. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.  Ring 113 13 om du har frågor om covid-19. 

2. Kommunen förbereder sig

Östhammars kommuns verksamheter agerar nu för att hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Samordning för effektivt agerande

Kommunen har aktiverat sin inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för att kunna agera snabbt, effektivt och kommungemensamt med anledning av utbrottet av coronaviruset. Bland annat tas riskanalyser fram för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen, och regelbundna samverkansmöten hålls såväl internt som med externa parter. Även den kommunala ledningen måste kunna fungera vid ett eventuellt utbrott.

Kontakta oss