Gå till innehållet

Information om coronaviruset

Här hittar du information om vad kommunen gör för att minimera smittspridning av viruset Corona - covid 19. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.  Ring 113 13 om du har frågor om covid-19. 

5. Vård och omsorg

Senaste nytt!

Datum Nyhet
19/3  Inställda aktiviteter inom Socialförvaltningen
16/3   Besöksstopp införs vid närvård- och korttidsenheten
13/3   Socialförvaltningen inför besöksstopp vid äldreboenden

Besöksstopp 

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef infört besöksstopp på kommunens äldreboenden, närvårdsenheten och korttidsenheten.

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 13 mars och tillsvidare.

Förhindra smittspridning

För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att stanna hemma och begränsa sociala kontakter vid symptom på sjukdom. Det är också viktigt att vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan.

Östhammars kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Så här förbereder vi oss

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser:

  • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I samband med det ser vi över och identifierar särskilt viktiga funktioner.
  • Vi planerar också för att vid behov kunna att isolera smittade personer på äldreboenden och gruppbostäder.
  • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de basala hygienrutinerna.
  • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
  • De olika verksamheterna ser över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
  • Vi har gett samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av socialnämnden. 

Kontakta oss