Gå till innehållet

Samlad information om Coronaviruset

Östhammars kommun följer aktivt händelseutvecklingen av Coronaviruset - covid 19 och genomför åtgärder i våra verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur det påverkar dig som bor och verkar i vår kommun. Tillsammans hjälper vi varandra! Ring 113 13 om du har frågor om covid-19.

Skärpta allmänna råd - 20 oktober 2020

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd som ska gälla från den 20 oktober. De skärpta allmänna råden för Uppsala län gäller till och med den 3 november, men kan förlängas. Det skärpta råden innebär att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel (gäller i första hand inte skolelever),

  • i möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (Folkhälsomyndigheten avråder från fester och andra sociala umgängen).

  • att verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare.

Östhammars kommun håller just nu på att se över hur vi på bästa sätt kan anpassa våra verksamheter utifrån de nya råden. Mer information om detta kommer att ges inom kort.

Nya allmänna råd - 1 april 2020

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd, utfärdat den 1 april 2020, bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år vara särskilt försiktiga. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

Så här hjälps vi åt att förhindra smittspridning

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården.

Rådgivning och stöd

Så undviker du att smittor sprids

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand. 

      

Skärpta råd!

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
  • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Frågor och svar

Förskola, skola och vuxenutbildning

Vård och omsorg

Stöd till företagare

Relaterade länkar

Psykisk hälsa i kristtider

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips med råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Läs mer

Vi hjälper!

Tips att göra i Coronatider

I dessa virustider är det inte lika lätt att göra det du brukar göra, men håll ut och passa på att upptäcka ditt närområde på nytt! Östhammars kommun har fantastiskt mycket natur att utforska och många kulturella miljöer att upptäcka. Läs mer 

Informationsmaterial fritt att använda och ladda ner