Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Justerat protokoll: Kommunstyrelsen 2023-03-21 2023-03-23 2023-04-14
Justerat protokoll: Valnämndens presidium 2023-03-20 2023-03-20 2023-04-11
Justerat protokoll: IT nämnden 2023-03-17 2023-03-21 2023-04-12
Justerat protokoll: Lokala säkerhetsnämnden 2023-03-16 2023-03-16 2023-04-07
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-16 2023-03-16 2023-04-07
Justerat protokoll: Vård- och omsorgsnämnden 2023-03-15 2023-03-17 2023-04-08
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-14 2023-03-16 2023-04-07
Justerat protokoll: Individ- och familjenämndens arbetsutskott 2023-03-08 2023-03-15 2023-04-06
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens tekniska utskott 2023-03-07 2023-03-10 2023-04-01
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens personalutskott 2023-03-07 2023-03-10 2023-04-01