Gå till innehållet

Kontaktpersoner

Mottagande och introduktion av vissa nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd: Anna-Karin Bexelius och Stefan Rotmil

Bostäder till vissa nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd: Linda Hårsta-Löfgren

Nyanlända i skolan: Linus Westin, samordnare interkulturell kommunikation

Ensamkommande flyktingbarn: Martina Jirlow