Gå till innehållet

EU-projekt och internationellt samarbete

För tillfället arbetar vi inte med några EU projekt. (2021-09-20)

Vi har tidigare haft ett internationellt samarbete med många länder i Europa samt i länder där Sverige har ett utvecklingssamarbete.

Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kommun i allt högre utsträckning och internationella kontakter och samarbeten blir allt viktigare.

Vårt internationella arbete har flera syften:

  • Utveckla kommunens egna verksamheter genom att ta del av EU:s fonder
  • Kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
  • Företag, föreningar och organisationer ska utveckla sina verksamheter genom att aktivt söka medel ur Landsbygdsprogrammet och andra fonder.
  • Utveckla skolans verksamheter genom internationalisering.

Avslutade EU-projekt

SmartMarina

32 gästhamnar ska under en treårsperiod rustas upp med hjälp av finansiering från huvudsakligen EU. Totalt ska 8,9 miljoner euro investeras i infrastruktur som gör båtlivet bättre och skärgården mer tillgänglig. Ålands utvecklings Ab (ÅUAB) är en av initiativtagarna till projektet och tar även rollen som Lead Partner.

Östhammars kommun –  stod för projektledningen för fyra av dessa hamnar - Öregrund, Grisslehamn, Rindö och Djurö.

Vid sidan av ÅUAB finns tre svenska partners i Smart Marina – Valdemarsviks kommun, Östhammars kommun och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Från Finland medverkar yrkeshögskolan Novia och i Estland är det Hiiu kommun på Dagö som kan se fram mot att ta del av investeringarna. Totalt deltar 32 hamnar från de fyra olika Central Baltic-regionerna i Smart Marina som ska pågå i tre år, med start i februari 2018. Av de 32 hamnarna ligger 13 på Åland, 8 i Sverige, 7 i Finland och 4 i Estland.

Tanken bakom Smart Marina är att varje hamn på egen hand ska utvärdera sina behov av serviceförbättrande åtgärder för att sedan utföra investeringar som är kostnadseffektiva och tillväxtfrämjande. Målet är även att merparten av hamnarna ska certifieras av de internationella kvalitetssystemen Blue Flag eller Blue Star Marina.

Smart Marina är inte bara ett teoretiskt EU-projekt, syftet är mycket konkret – att sätta fart på båtturismen och göra den unika skärgården mer lättillgänglig och attraktiv för alla. Målet med Smart Marina är ett aktivt gästhamnsnätverk, högre kvalitet, en gemensam marknadsföring och höjd servicenivå med hjälp av olika miljövänliga och innovativa lösningar.

Exempel på allt som kan göras är många men i praktiken kan det handla kameraövervakning för ökad säkerhet, solceller för elfordonsladdning och eget bruk, ett välfungerande WiFi, nya bryggor eller pir, moderna bokningssystem, nya elsystem, handikappanpassningar samt vatten- och avloppssystem.

De hamnar som uppnår rätt antal av de stipulerade kraven och därmed en hög standard kan tilldelas de internationella miljöcertifikaten Blue Flag eller Blue Star Marina.

För Östhammars del innebar SmartMarina projektet att EU-programmet Interreg Central Baltic bidrar med 1213 420 Euro och 75 %, det vill säga, 910 065 Euro av detta är stöd från Central Baltic under de 3 åren som projektet pågick.

Du kan läsa mer om projektet på SmartMarinas webbplats (http://smartmarina.eu/)

Kontakter