Gå till innehållet

Vänortssamarbete

Östhammars kommun har samarbete med nio vänortskommuner i sju EU-länder samt en kommun i Georgien:

 • Finland - Orimattila och Uusikaupunki
 • Estland - Valga
 • Lettland - Valka
 • Polen – Kobylnica och Koscielisko
 • Slovakien - Tvrdosin
 • Tyskland - Weissenburg
 • Belgien – Durbuy
 • Georgien - Poti

Samarbeten sker på olika nivåer och genom olika projekt.

Deltagarna från kommunerna är politiker, tjänstemän och ungdomar.

Med staden Poti i Georgien har vi ett utvecklingssamarbete sedan 2007 som finansieras av Sida. Vi har:

 • byggt upp, utrustat och utbildat deras räddningstjänst.
 • utbildat socialsekreterarna i behandlingsmetoder och hur man använder databaser som stöd i socialt arbete.
 • utvecklat den lokala demokratin genom medborgardialoger, utbildning av politiker och tjänstemän samt bildandet av ett ungdomsråd.

Kontakter