Gå till innehållet

Kommunarkivet

Inom den kommunala verksamheten produceras mängder med handlingar, protokoll, beslut, betyg, gamla bilder och mycket mer. Dessa handlingar är allmänna handlingar och utgör kommunens arkiv.

Med hjälp av arkivförteckningarna kan du som besökare ta reda på vilka handlingar som finns bevarade från en viss verksamhet, en viss tid eller ett visst område, och sedan beställa fram det som du är intresserad av. Självklart hjälper vi dig med att söka.

Kommunarkivets äldsta klenoder

De äldsta klenoderna som finns i arkrivet är två privilegiebrev för Östhammars stad. Det ena privilegiebrevet utställdes av Kristoffer av Bayern år 1444 och det andra av Gustav Vasa år 1536.

Privilegiebrev_Östhammar_1444_Christoffers-av-Bajern_Sida_1Privilegiebrev för Östhammars stad utställd av Gustav Vasa  år 1536.

Privilegiebrev_Östhammar_1536_Gustav-Vasa_Sida_1 Privilegiebrev för Östhammars stad utställd av Kristoffer av Bayern år 1444.  

Är du nyfiken på din hembygd? Då är du välkommen till Östhammars kommunarkiv! I kommunarkivet finns handlingar från 1860-talet och fram till idag. Handlingarna rör kommunpolitik, lokalsamhälle, skola, omsorg, kultur och fritid.

Handlingar sedan tidigare kommunbildningar

I kommunarkivet förvaras handlingar från Östhammars kommun från år 1974, när kommunen bildades, och framåt. 

Dessutom förvaras handlingar från Östhammars kommuns föregångare, alltså de äldre kommunbildningar som tidigare fanns inom Östhammars kommuns område. Dessa är Alunda kommun, Börstils kommun, Forsmarks kommun, Hargs kommun, Hökhuvuds kommun, Valö kommun, Dannemora kommun, Frösåkers kommun, Morkarla kommun, Ekeby kommun, Östhammars stad, Öregrunds stad, Films kommun, Gräsö kommun, Olands kommun och Skäfthammars kommun.

De äldre kommunernas arkivbestånd rymmer handlingar från kommunernas äldsta historia på 1860-talet fram till år 1973.

Intakt arkiv med få luckor

Ingen större brand har härjat i Östhammars arkivbestånd och ingen övrig förstörelse har skett genom åren. Det innebär att arkivmaterialet präglas av få luckor och långa obrutna handlingsserier. I arkivbeståndet märks bland annat protokoll från kommunens beslutande församlingar och verksamheter, diarier, korrespondenshandlingar, register, betygshandlingar, skolhälsojournaler, socialtjänstakter, barnavårdsakter, personalakter, fastighetsakter, kartor och ritningar. Några mindre bildsamlingar ingår också i beståndet. 

Välkommen att besöka arkivet

Kommunarkivet ligger i kommunhuset på Stångörsgatan 10 i Östhammar. Du är välkommen att besöka kommunarkivet under de tider då receptionen (Östhammar Direkt) är öppen. Kontakta alltid kommunarkivarie Malin Tannfors, innan du kommer på besök så att de handlingar du är intresserad av säkert kan tas fram den dagen. 

Kontakt

Kontakta kommunarkivarie Malin Tannfors innan du kommer på besök så att de handlingar du är intresserad av säkert kan tas fram den dagen.
malin.tannfors@osthammar.se
Telefon: 0173-85412

Besök kommunarkivet

Kommunarkivet ligger i kommunhuset på Stångörsgatan 10 i Östhammar. Du är välkommen att besöka kommunarkivet under de tider då vår kundtjänst Östhammar Direkt är öppen. Kontakta alltid kommunarkivarie Malin Tannfors innan du kommer på besök. Det är möjligt att sitta och läsa handlingarna på plats men det går också bra att beställa kopior på valda handlingar, mot fastställd taxa.

Beställ betygskopia

Mer information

Ta del av Upplandsmuseets digitala bildarkiv

Här kan söka och söka föremål och bilder från Östhammars kommun. 

Stor publik när världsmästaren Ingemar Johansson besökte festplatsen på Krutudden 1959.