Gå till innehållet

Medborgarundersökning

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning.

Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånare ser på sin kommun. I medborgarundersökningen får invånarna tycka till om kommunen och dess verksamheter inom tre områden:

  • kommunen som en plats att bo och leva i (så kallade Nöjd-Region-Index)
  • kommunens verksamhet (så kallad Nöjd-Medborgar-Index)
  • inflytandet de har på kommunens verksamheter och beslut (så kallad Nöjd-Inflytande-Index).

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Det innebär att den som besvarar frågorna inte behöver ha egen erfarenheter av det som frågorna behandlar.

Medborgarundersökning 2019 25 februari 2020

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 45 procent att svara på undersökningen. Här hittar du även de enkätfrågor som skickades ut 2019.

Medborgarundersökning 2018 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.