Gå till innehållet

Medborgarundersökning

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. I enkäten som skickas ut får man svara på frågor inom tre olika områden:

  • kommunen som plats att leva och bo på
  • kommunens verksamheter
  • kommuninvånarnas möjlighet till inflytande i kommunen

I den senaste undersökningen ställdes även ett antal extra frågor för att fånga upp invånarnas upplevelse av den pågående corona-pandemin.

Sammanlagt deltog 100 kommuner. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 512 personer att svara på undersökningen.

Här hittar du resultatrapporten från senaste underökningen och de enkätfrågor som skickades ut.

Medborgarundersökning 2020 18 januari 2021

Denna rapport redovisar resultatet för Östhammars kommun från en enkätundersökning där medborgare har fått tycka till om kommunen och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes av Statistiska Centralbyrån, SCB, mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. I år fanns även ett antal extra frågor för att fånga upp invånarnas upplevelse av den pågående corona-pandemin.

Medborgarundersökning 2019 25 februari 2020

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 45 procent att svara på undersökningen. Här hittar du även de enkätfrågor som skickades ut 2019.

Medborgarundersökning 2018 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.