Gå till innehållet

Olyckor och kriser

4. Kärnenergiberedskap

Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnenergiberedskap. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med utsläpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp.

Särskilda rutiner för boende i en kärnkraftskommun

Den som bor eller arbetar nära ett kärnkraftverk, i den så kallade inre beredskapszonen, ska vara förberedd enligt särskilda rutiner.
Läs mer på Krisinformation.se om hur du förbereder dig för en eventuell kärnteknisk olycka. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har ett huvudansvar vid en olycka hos Forsmarks kärnkraftverk.

Saknar du RDS-mottagare eller jodtabletter?

Alla hushåll och fastigheter inom den inre beredskapszonen, cirka 12 -15 kilometer från Forsmarks kärnkraftverk ska ha fått en RDS-mottagare utdelad.

Saknar hushållet eller fastigheten en fungerande RDS-mottagare går det att beställa en genom Länsstyrelsen i Uppsala län. Det går även att få kompletterat med flera RDS-mottagare om bostaden är stor eller om det finns flera byggnader på samma fastighet.

Hushåll inom den inre beredskapszonen ska också ha jodtabletter. Saknar ditt hushåll jodtabletter skickas det till hushåll i den inre beredskapszonen.

Om du har en trasig RDS-mottagare återvinnas den som elektronik på återvinningscentralen i din kommun.

Beställ jodtabletter och RDS-mottagare, från Länsstyrelsen i Uppsala län, på två sätt:

  1. Genom att ringa till länsstyrelsens växel på telefon 010-223 30 00 som kopplar vidare till handläggare som lägger en beställning till serviceenheten som skickar ut jodtabletter och/eller RDS-mottagare.

  2. Genom att fylla i ett formulär på Länsstyrelsen Uppsala läns hemsida. Formuläret finns under rubriken "Felanmälan eller beställning av RDS-mottagare eller jodtabletter" klicka på plustecknet ute till höger för att få upp formuläret. Länk till sidan innehållande formulär.

Utskick av jodtabletter

Under 2021 och 2022 kommer länsstyrelsen att göra ett utskick av jodtabletter till alla hushåll, företag, kommuner och fritidshusägare i beredskapszonerna. 2021 till nuvarande inre beredskapszon (ut till cirka 15 km från kärnkraftverket) och 2022 ut till den nya yttre beredskapszonen cirka 25 km från Forsmarks kärnkraftverk. 

Information till allmänheten

I arbetet med kärnenergiberedskapsfrågor ingår också information till allmänheten både före, under och efter en inträffad händelse. Ett särskilt informationsansvar finns för dem som bor inom den inre beredskapszonen.

Ladda ner karta: 

Ladda ner broschyrer från Länsstyrelsen Uppsala läns hemsida: 

Samverkan med Tierps kommun i Lokala säkerhetsnämnden

Eftersom Östhammars kommun , där Forsmarks kärnkraftverk  ligger, angränsar till Tierps kommun och båda kommunerna ligger inom Uppsala län, samverkar vi när det gäller kärnenergiberedskapen.

Relaterade länkar

Lokala säkerhetsnämnden

Kontakta oss