Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-30 2020-06-24 2020-07-16
Justerat protokoll: Krisledningsnämnd 2020-06-30 2020-06-30 2020-07-22
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-30 2020-06-30 2020-07-22
Sammanträde: Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-25 2020-06-18 2020-07-11
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-25 2020-07-02 2020-07-24
Sammanträde: Bygg- och miljönämnden 2020-06-24 2020-06-17 2020-07-09
Justerat protokoll: Bygg- och miljönämnden 2020-06-24 2020-06-26 2020-07-18
Sammanträde: Kommunstyrelsen 2020-06-23 2020-06-18 2020-07-10
Justerat protokoll: Kommunstyrelsen 2020-06-23 2020-06-23 2020-07-15
Justerat protokoll: Överförmyndarnämnden 2020-06-22 2020-07-01 2020-07-23