Gå till innehållet

Slutförvar för använt kärnbränsle

År 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Granskningen och prövningen av ansökan är omfattande och ännu är inget beslut fattat. Regeringen beslutar om verksamheten ska få tillstånd men för att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs enligt den så kallade vetorätten att kommunfullmäktige i Östhammars kommun säger ja till ansökan. Även Oskarshamns kommun har vetorätt i prövningen eftersom ansökan även omfattar en ny inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun har meddelat att de ställer sig positiva till ansökan. 

Det finns en vetoventil för regeringen, men det ska till mycket speciella förutsättningar för att de ska använda den och säga ja trots att en kommun sagt nej.

Östhammars kommun deltar aktivt i processen och har genom sin vetorätt en viktig roll i prövningen. I samband med att Forsmark valdes som plats bildade Östhammars kommun en slutförvarsorganisation bestående av såväl politiker som tjänstepersoner.

Ingen folkomröstning

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade den 9 juni 2020 att det inte ska genomföras någon folkomröstning inför det kommande ställningstagandet. 

Vad händer nu?

Regeringen handlägger ärendet och framöver väntas en fråga till kommunen gällande kommunens ställningstagande till ansökan om etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen. Det finns dock inget datum för detta. 

Läs mer

Östhammars kommun har på uppdrag av slutförvarsorganisationen skapat en webbplats som samlar all kommunens information relaterad till slutförvarsfrågan. Webben heter ”Slutförvar Forsmark” och länk till den hittar du här till höger.

Kontakter

Relaterade länkar