Gå till innehållet

Att rösta i valet 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val i Sverige. Då ska vi som är invånare i Sverige välja vilka politiska representanter som vi ska ha i riksdag, regioner och kommuner . På den här sidan kan du läsa mer om hur, var och när du kan rösta i Östhammars kommun.

Gör din röst hörd

Att rösta är det viktigaste verktyg du har som medborgare för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig. Vilka ska få ditt förtroende att styra de kommande fyra åren? 

6. Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Känner du inte någon som kan vara bud åt dig, kan du boka en ambulerande röstmottagare. 

Bokning av ambulerande röstmottagare

DatumTidFör dig som bor i:
On, 24/8 15-18 Norrskedika med omnejd
Fr, 26/8 09-12 Gimo med omnejd
Må, 29/8 15-18 Östhammar med omnejd
On, 31/8 09-12 Alunda med omnejd
To, 1/9 15-18 Österbybruk med omned
Må, 5/9 10-13 Öregrund med omnejd

Boka ambulerande röstmottagare

Vänligen notera att tjänsten ambulerande röstmottagare vänder sig till väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt sig. 

Du ska ha röstkort och legitimation tillhands under besöket.

De ambulerande röstmottagarna har med sig allt material som behövs för att rösta och kan på begäran även skriva ut ett dubblettröstkort innan besöket. Om du vill kan du även få hjälp med att göra ordning din röst, röstmottagarna arbetar under tystnadsplikt.

Boka ambulerande röstmottagare
Kontakta kommunens valkansli
Telefon 0173-864 04 

Rösta med bud

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom 
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du boka ambulerande röstmottagning via valkanliset, tfn. 0173-864 04.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Särskilt material för att rösta med bud

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan beställas hos valkansliet, tfn. 0173-864 04.

Från och med den 24 augusti kan du även hämta budröstningsmaterial i en förtidsröstningslokal. "Här kan du förtidsrösta"

Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.