Gå till innehållet

Anna, sektionschef

 

Att få stötta barn- ungdomar och deras familjer där barnets bästa står i fokus. Inget kan kännas mer meningsfullt, enligt Anna som utbildade sig till socionom för att hon säkert visste att hon ville jobba med människor.

Berätta om ditt jobb!

Vi jobbar med myndighetsutövning. Det handlar bland annat om att utreda anmälningar och ansökningar som inkommer till socialtjänsten. Ärendena gäller barn och ungdomar mellan 0-20 år, ofta görs insatser för hela familjer. I min nuvarande roll är jag chef för ett team med 18 medarbetare.

Hur länge har du jobbat här?
Jag har jobbat här i drygt två år, varav det senaste året som verksamhetschef. Innan har jag haft tre andra chefsjobb, bland annat på ett särskilt boende. Jag har många års erfarenhet inom socionomyrket. Jag har bland annat jobbat som socialsekreterare, familjerättssekreterare, familjehemssekreterare och familjebehandlare.

Vad är det som gör att du trivs?
Det är högt i tak och det är trivsam arbetsplats. Vi är måna om varandra och ser varandras olikheter som en tillgång i arbetet. Jag trivs med att vara chef inom en verksamhet som intresserar mig och jag gillar utmaningen att arbeta med myndighetsutövning. Det är ”kreativt inom ramarna”.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Det är många möten med medarbetare och andra samarbetspartners. Just nu går mycket av min tid åt till rekrytering och till arbete med vår organisationsutveckling. Vi skapar nya strukturer och förbättrade rutiner i våra arbetssätt för att kunna höja kvaliteten i myndighetsutövningen.

Varför valde du det här yrket?
Jag visste att jag ville jobba med människor tidigt i livet och socionomutbildningen gav en bred möjlighet i yrkeskarriären.  

Vilka utmaningar har du på jobbet?
Personalbrist. Den gör det svårt för oss att hinna med det arbete som behöver göras. Jag vill kunna ge människor förutsättningar att göra ett bra jobb och jag vill kunna ställa krav på leverans. Vi har ett viktigt uppdrag och målsättningen är en fungerande verksamhet med gott bemötande och rättssäker handläggning för medborgarnas bästa.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Det är roligt och kreativt. Jag har användning av och får ständigt utveckla min kompetens. Att möta barn och unga utifrån deras perspektiv och se resultatet av vårt jobb när vi lyckas stötta och hjälpa slår allt. Sedan känns det också bra när vi lyckas bygga teamkänsla i arbetsgruppen och noterar förbättringar i både arbetssätt och resultat.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

Socionomexamen från universitetet eller högskoleutbildning som bedöms likvärdig.