Gå till innehållet

Rebecka, kommunsekreterare

Hon kombinerar ett intresse för samhällsfrågor och politik med egenskaper som strukturerad, noggrann och diplomatisk. Som kommunsekreterare vill hon att saker ska hända när de ska hända. Därför ägnar hon en del tid åt att hitta mer smidiga processer för möten och sammanträden. 

Berätta om ditt jobb!
Jag jobbar med ärendeprocessen för politikerna. Det handlar exempelvis om att skriva dagordningar och att se till att alla ärenden är kompletta. Jag är sekreterare i fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och fritidsnämnden.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
En vanlig dag med möte eller sammanträde, ja då riggar jag inför mötet och skriver protokoll. En vanlig dag utan möte, ja då ägnar jag min tid åt att fortlöpande kolla ärenden som ska tas upp på kommande möten.

Vilka projekt är du involverad i och vad gör du i dessa?
Just nu när vi nyligen inlett en ny mandatperiod ägnar jag en del tid åt att förbättra förutsättningarna för arbetet som ska göras. Det kan till exempel vara att samordna IT och politiker så att deras utrustning fungerar. Jag uppskattar ordning och reda och ser gärna smidiga processer, det gör jobbet enklare för alla.

Vad har du för utmaningar?
Ibland får jag jaga på för att få in underlag till de många ärendena i tid.

Vad gjorde du innan du började arbeta som kommunsekreterare?
Jag var utredare och senare nämndsekreterare och utredare på socialförvaltningen.

Varför valde du det här yrket?
Jag är samhällsintresserad och tycker om att ha koll på allt som händer, men trivs bäst i kulisserna.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Uppdraget passar mig. Jag har trevliga kollegor och en bra chef. Att jobba i en liten kommun och kunna ha närhet till kollegorna är också bra. Jobbet är den främsta anledningen till att jag har flyttat tillbaka till Östhammar, där jag växt upp. Nu brukar jag tipsa mina vänner om lediga jobb hos oss.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Jag har en så kallad pol.mag. – det är en magisterexamen och jag läste med inriktning mot statsvetenskap och miljö. Jag har även läst extra juridik. Många som är kommunsekreterare är jurister.

Vad är det bästa med att jobba i Östhammars kommun?
Det är en lagom stor kommun. Perfekt om man vill ha varierande arbetsuppgifter och kontakt med kollegor.