Gå till innehållet

Anställningsförmåner

Välkommen till en trygg arbetsplats.

För vem?

Förmånerna gäller samtliga medarbetare i Östhammars kommun som är tillsvidareanställda eller har en visstidsanställning som omfattar minst sex månader.

Våra förmåner

Tillsammans i Östhammars kommun vill vi skapa bra förutsättning, både på jobbet och i livet utanför jobbet. Med våra förmåner ökar vi möjligheterna till ett bra arbetsliv, ekonomisk trygghet och ett hållbart liv.

Läs mer om våra anställningsförmåner nedan. 

1. Försäkring

Vi tycker det är viktigt att du är väl försäkrad. Därför ingår en  gruppförsäkringar i din anställning. Du kan även välja att komplettera det med försäkringar för dig och din familj som du kan teckna förmånligt. 

Följande försäkringar ingår i din anställning: 

 1. Avtalsgruppförsäkring
 2. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
 3. Tjänstegrupplivförsäkring
 4. Omställningsförmåner

Följande försäkringar kan du teckna till ett förmånligt pris: 

 1. Livförsäkring
 2. Sjukförsäkring
 3. Olycksfallsförsäkring
 4. Barnförsäkring

2. Ledigheter

Vi tycker att vila och återhämtning är viktigt och därför får du förskottssemester hos oss. Det innebär att du kan ta ut  minst fyra veckors sammanhängande semester redan under sommaren, innan du har ”tjänat in” dagarna. Dessutom får du som fyllt 40 år respektive 50 år sex respektive sju extra semesterdagar.

Behöver du fler lediga dagar? Då kan du växla in din semesterdagsersättning mot ytterligare fyra eller fem lediga dagar, beroende på din ålder.

Ledighet kan även planeras in genom vår förmån Årsarbetstid och Flextid. Det innebär att du tillsammans med din chef kan planera in lediga dagar under arbetsåret genom att förlägga de timmar du ska jobba på ett smart sätt. Med timmar i timbanken kan du flexa ut hela eller delar av dagen vid behov. 

3. Föräldralön

När du är föräldraledig får du föräldrapenning från Försäkringskassan med cirka 80 % av din lön, upp till Försäkringskassans tak, som för närvarande är 37 916 kr. 

Vi ger dig föräldrapenningtillägg, som är 10 % av din grundlön hos oss. 

Om din grundlön är högre än Försäkringskassans tak och du får ett lönebortfall får du Föräldralön från oss. Föräldralönen är upp till 77,6 % av löneborfallet. 

Exempel

Om din grundlön är 45 000 kr i månaden, får du följande ersättning: 

 • 29 010 kr i föräldrapenning från Försäkringskassan
 • 4 500 kr i föräldrapenningtillägg från oss
 • 5 430 kr i föräldralön från oss

4. Hälsa och friskvård

Vi är måna om din hälsa och att du ska må bra.  Det är viktigt för att du ska ha ett hållbart arbetsliv och ett hållbart privatliv. Du har rätt att känna att din arbetssituation är hanterbar och att du kan påverka hur du har det på jobbet. Att hinna med sina fritidsintressen, få kvalitetstid med nära och kära samt möjlighet till avkoppling är också viktigt. Därför jobbar vi aktivt inom sex områden för att skapa en sund arbetsmiljö och möjligheter till medskapande för dig. Därför erbjuder vi följande förmåner: 

 1. Friskvårdsbidrag, 1000 kr per år
 2. Sund organisatorisk och social arbetsmiljö, med goda relationer, arbetsglädje, samarbete och balans i livet
 3. Trygg fysisk arbetsmiljö, med en säker och välfungerande arbetsplats
 4. Samverkansavtal, med delaktighet i alla beslut som rör din anställning
 5. Medskapande, så att du får inflytande över din arbetssituation
 6. Ledarskap, som stöttar dig i din utveckling
 7. Värdegrund, som ställer in vår etiska kompass i rätt riktning

5. Tjänstepension

När du går i pension vill vi att du har råd att njuta av livet. Därför erbjuder vi tjänstepension som anställningsförmån. Det finns två pensionsavtal;

 • KAP-KL för dig som är född 1985 eller tidigare, och
 • AKAP-KL för dig som är född efter 1985.

Vi avsätter 4,5 % av din årsinkomst (något mer för den som har en inkomst högre än 7,5 prisbasbelopp) hos vår pensionsförvaltare Skandia. Du får själv bestämma hur pengarna ska förvaltas, och kan börja ta ut din tjänstepension vid 55 års ålder.

6. Flexibel arbetstid

För vissa yrkesgrupper som jobbar utan fast schema finns möjlighet att planera sin årsarbetstid med längre och kortare dagar, eller helt lediga dagar. Du kan dessutom vara flexibel i din arbetstid vid behov genom att börja eller sluta dagen tidigare eller senare, eller ta ut ledighet mitt i arbetsdagen. 

Flexibel arbetstid gör det möjligt för dig att själv planera ditt arbete så att det fungerar för dig även privat. Du kanske behöver lämna eller hämta barn på förskolan eller skolan vissa tider, eller gå till tandläkaren dagtid. Då ska du kunna göra det i så stor utsträckning som möjligt.