Gå till innehållet

Cecilia, grundskolechef

Efter tre månader i sin nya roll känner sig inte Cecilia Eriksson, verksamhetschef för grundskolan i Östhammars kommun, särskilt ny på jobbet längre. Hon har bytt jobb utan att behöva byta arbetsgivare.

Cecilia Eriksson känner sin arbetsgivare Östhammars kommun. Hon har jobbat här några år, bland annat som rektor på Edsskolan i Östhammar och som rektor på Hammarskolan och särskolan i Gimo. Sedan den 1 augusti har hon ett nytt uppdrag som verksamhetschef för grundskolan – cirka 2 270 elever fördelade på 11 skolor. Det är ett strategiskt jobb med verksamhetsutveckling som en av de främst uttalade arbetsuppgifterna.

Samma förutsättningar

- Mitt uppdrag handlar bland annat om att ge alla barn samma förutsättningar oavsett i vilken av våra skolor de är elever, säger Cecilia.
Jämlikhet för alla barn är en hjärtefråga för henne, liksom att utveckla skolornas systematiska kvalitetsarbete. Det kan exempelvis handla om att stötta rektorer och personal att tänka och agera mer likriktat, vilket kan göra dem mer trygga i sina respektive uppdrag.
- Vi behöver prata mer om hur vi bemöter elever och föräldrar och hur vi hanterar olika situationer som kan uppstå. Och så behöver vi fokusera på vad vi är bra på och vad det är vi ska göra, och inte göra, säger Cecilia.


Många vill bidra

Sedan hon började sitt nya jobb har hon besökt flertalet av kommunens skolor, för att få tillfälle att prata med rektorer och personal och skaffa sig en bild av hur det fungerar i dag.
- Många vill bidra i arbetet. Det gör uppgiften tacksam att arbeta med, säger Cecilia.
Parallellt analyserar Cecilia skolornas meritvärde och behörighet, för att se vad det är som utgör skillnaden mellan kommunens skolor. Inom kort planeras kvalitetsdialoger på varje skola, tillsammans med politiker från barn- och utbildningsnämnden. Resultatet ska hjälpa till att identifiera förändringsbehov. 

Utmanande uppdrag

Jämlikhet och rättvisa är två av hörnstenarna i Cecilias ledningsfilosofi och hon gillar att få koppla greppet kring den här för henne så viktiga frågan. Hon är medveten om att det är ett utmanande uppdrag.
- Jag vill gärna ge rektorer och övrig personal möjlighet att vara med och påverka, säger hon.
Hennes starka kort är att vara lugn som person, inkännande och bra på att lyssna.
- Resultatet från samtalen som förs i kvalitetsdialogerna ska vi jobba med tillsammans. Målet med det är att vi ska kunna likrikta och känna oss mer trygga i våra arbetssätt, säger hon.


Namn: Cecilia Eriksson
Ålder: 50 år
Titel: Verksamhetschef för grundskolan i Östhammars kommun
Utbildningsbakgrund: Lärar-, rektors och ledarskapsutbildad
Yrkesbakgrund: Innan jag blev lärare och rektor jobbade jag som hästskötare samt med travsport. I det sammanhanget, och tillsammans med hästarna, lärde jag mig en hel del om ledarskap
Bor: I Hallstavik
Familj: Sambo och två vuxna barn
Husdjur: en katt och en hund