Gå till innehållet

Friska välmående arbetsplatser

Medarbetarskap-med-text

I Östhammars kommun arbetar vi aktivt med att stärka oss som attraktiv och hållbar arbetsgivare. Detta gör vi med hjälp av friskfaktorer och att stärka vårt medarbetarskap. Det handlar om nya arbetssätt med ett tillgängligt, närvarande och engagerat ledarskap samt större delaktighet för medarbetare.

Nya arbetssätt 

Friskfaktorer är saker, eller snarare tillstånd, som forskare upptäckt på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. I korthet innebär satsningen nya arbetssätt, att chefer får lära sig mer om hur friskfaktorerna fungerar och får testa metoder för att stärka dem. Under 2021 och 2022 har samtliga chefer i kommunen deltagit i ett antal workshops för att lära sig mer om vad forskningen säger om friskfaktorer och hur de kan använda dessa kunskaper i sin vardag tillsammans med sina medarbetare.
 – Det handlar mycket om att träna in nya beteenden i vardagen och att identifiera vad chefer kan börja göra, göra mer av eller sluta göra för att stärka någon av friskfaktorerna, säger Jenny Nolin, HR-specialist.

Friskfaktorerna, som fokuserar främst på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, är utgångspunkten för kommunens arbetsmiljöpolicy.  

Ta vara på medarbetarens kunskaper

Ett annat sätt att få friska välmående arbetsplatser är att stärka vårt medarbetarskap. Medarbetare som dagligen utför uppdrag och möter brukare, kunder och elever har värdefull kunskap. Den vill vi ta vara på och samtidigt stärka medarbetarskapet. Att ta vara på kunskap och erfarenhet är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och att lyckas med att vara en attraktiv, modern och hållbar arbetsgivare.
– Vi är inne i ett skifte där ledarskap inte bara kan utövas av chefer, utan även av medarbetare. Ledarskap och medarbetarskap är grundläggande för en gemensam process som vi formar tillsammans, säger Elin Söderlind, HR-strateg.

Vi använder vår värdegrund och identifierade medarbetarbeteenden som en hävstång i arbetet med att stärka medarbetarskapet.

”Jag tar ansvar för min roll som medarbetare med engagemang och öppenhet. Jag gör det tillsammans med mina kollegor”.

– Vi har valt att börja med kommunens chefer och ledare. De har fått ta del av vad forskningen visar om engagemang och hållbara resultat. De har även fått lära sig mer om vad medarbetarskap är och har fått träna på att använda ett antal verktyg för att stärka det, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Det viktigaste arbetet med att stärka medarbetarskapet sker i dialogen tillsammans med våra medarbetare på våra arbetsplatser.

"Kraften i ett starkt medarbetarskap"

– Titta gärna på vår film , nedan, som förklarar VARFÖR vi tycker att det är viktigt att stärka medarbetarskapet i Östhammars kommun, VAD medarbetarskap och ledarskap är, VEM som kan jobba med att stärka medarbetarskapet och HUR vi kan göra det, säger Elin.

Tryck på bilden för att se filmen (länk till youtube)

Film Peter

Relaterade artiklar och information

Nyhet- Arbetsglädje och engagemang på jobbet https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2021/mer-arbetsgladje-och-engagemang-pa-jobbet/
Nyhet - Kommunens ledningsgrupp öppnar Ventilen https://ines.osthammar.se/nyheter/2022/sektor-verksamhetsstod/hr/kommunens-ledningsgrupp-oppnar-ventilen/?epieditmode=true
   

Relaterade länkar