Gå till innehållet

Ingrid, verksamhetsområdeschef

 

Ett meningsfullt uppdrag, ett trevligt bemötande på jobbintervjun och närheten till hav och natur. Det gjorde intryck på Ingrid Larsson, som i augusti började arbeta som verksamhetsområdeschef på socialförvaltningen i Östhammars kommun.

Utveckling är ett ord som ofta dyker upp i samtalet med Ingrid Larsson, chef för kommunens omvårdnads- och LSS-boenden - olika boendeformer som är anpassade för exempelvis äldre och personer med funktionsvariationer. Hon har för närvarande sex chefer i en nybildad ledningsgrupp och hon har ambitionen att arbeta med ständiga förbättringar på de arbetsplatser som ingår i hennes verksamhetsområde. Bland annat så är det aktuellt med utbildning för personalen på Lärkbacken i Gimo och flera ställen, för att de bättre ska kunna bemöta, bedöma och hantera äldre med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser.

Stort engagemang

Att lära känna och lyssna in människor och verksamhet tycker hon är viktigt för att hamna rätt med eventuella förändringar som kan följa med ett utvecklingsarbete.
– Jag började med att åka runt för att besöka verksamheter på de olika orterna i kommunen. Gruppbostäderna står näst på tur, säger Ingrid.
Hennes uppfattning är att Östhammars kommun har en god kvalitet på verksamheterna som bedrivs i sina omvårdnads- och LSS-boenden.
– Det finns ett stort engagemang bland cheferna, konstaterar hon.
Samtidigt noterar hon att verksamheterna har haft problem med en hög personalomsättning.
– Det gäller att vi lär oss att göra rätt saker med kvalitet. Utmaningen är att hitta ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta på och samtidigt få ihop ekonomin, säger hon.

Bred erfarenhet

Ingrid är sjuksköterska med psykiatri som specialitet och det är också det som hon ägnat större delen av sitt arbetsliv åt. Hon har en bred erfarenhet och har jobbat med både barn, vuxna och äldre i landsting, kommun men även privat vård och omsorg. Hon sökte jobbet i Östhammars kommun för att hon ville vara en del av och lära sig mer om äldreomsorgen.
De senaste åren har hon arbetat med närvård och styrning av hälso- och sjukvård i samverkan med kommunerna i länet. Därförinnan arbetade hon som avdelningschef i Uppsala kommun med ansvar för helheten, både myndighetsutövning, öppna insatser och boenden.
– Det är en erfarenhet som jag kommer att ha stor nytta av i mitt nya jobb i Östhammars kommun, säger Ingrid.

Utvecklingsinriktad

Som chef beskriver hon sig själv som kreativ, analytisk och ständigt utvecklingsinriktad. Kompetens och relationer är viktigt för henne, liksom att ha en trygg och transparent ledningsgrupp.
– Jag är en chef som helst vill slippa peka med hela handen. Jag vill kunna vara ett gott stöd för mina chefer och se att vi växer och trivs tillsammans, säger Ingrid.


Namn: Ingrid Larsson
Ålder: 58 år
Yrke: verksamhetsområdeschef för äldre-, LSS-boenden och personlig assistans i Östhammars kommun
Familj: Gift
Bor: I Uppsala och i veckorna i Öregrund
Kommer från: Jämtland
Fritidsintressen: Åka skidor, vandra, fiska, bada, resa och läsa. Eftersom jag har ett stillasittande jobb gillar jag att röra på mig på fritiden.
– Jag går på cirkelfysträning på Gräsö två kvällar i veckan vilket är jätteroligt!
Favoritplatser: Naturen, fjällen, havet och Norge