Gå till innehållet

Styrning och ledning

Den politiska organisationen 

Kommuner styrs av politiker i ett kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnder som valts direkt av medborgarna. 

Nämnderna är specialiserade och styr olika verksamheter. Hos oss finns fyra nämnder och en styrelse; socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen. De politiska ledarna tar beslut i vad verksamheterna ska göra för invånarna.

Nästan all vår verksamhet styrs av lagar, så som kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, bibliotekslagen, skollagen, plan- och bygglagen med flera. 

Här kan du läsa mer om den politiska organisationen 

Här hittar du den politiska ledningen

Tjänstemannaorganisationen

Verksamheterna är organiserade i olika förvaltningar och hos oss finns sex förvaltningar; socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.  Förvaltningarna består av flera olika kontor eller enheter och där arbetar våra medarbetare med att genomföra de beslut som tas i kommunfullmäktige och nämnderna. 

Här kan du läsa mer om förvaltningar och kontor

Det här är vår ledningsgrupp

Peter Nyberg Kommundirektör
Pauliina Lundberg  HR-chef
Tony Wahlberg Ekonomichef
Marie Berggren Säkerhetsskyddschef
Lisbeth Bodén Barn- och utbildningschef
Lina Edlund Socialchef
Helen Åsbrink Teknisk chef
Elin Dahm Kultur- och fritidschef
Ulf Andersson

Samhällsbyggnadschef