Gå till innehållet

Hälsoskyddstillsyn

1. Om hälsoskyddstillsyn

Från och med 2015 gäller årlig tillsynsavgift för företagare som bedriver hälsoskyddsverksamhet. Det berör exempelvis skolor, bassängbad, tatuerare, campingar, fotvårdare och bostadsuthyrare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat ut information och beslut om avgiftsklassning till verksamheter som berörs av den årliga avgiften. 

Kontakta oss