Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

2. Vad ska ingå i anmälan?

I anmälan ska du beskriva:

  • vad det är du ska göra
  • hur verksamheten påverkar miljön
  • hur du följer miljöbalkens hänsynsregler

Syftet med anmälningsplikten är att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas eller påverkas, samt om de föreslagna försiktighetsmåtten är tillräckliga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger din anmälan och skriver ett beslut. Om det behövs kan du få krav på dig om att vidta skyddsåtgärder för att minska risken för negativ påverkan från din verksamhet.

Vid behov tar Samhällsbyggnadsförvaltningen även kontakt med boende och verksamheter i området som kan komma att påverkas av din verksamhet, och ger dem möjlighet att lämna synpunkter på din anmälan.