Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

6. Fast avgift eller timavgift?

Verksamheter som får regelbunden tillsyn betalar en fast årsavgift. De fasta avgifterna bygger på klassningar som organisationen Sveriges kommuner och landsting har gjort. Klassningarna baseras på enskilda bedömningar av hur många timmars tillsyn olika typer av verksamhet behöver.

Verksamheter som inte betalar en fast årlig avgift får betala för miljötillsynen per timme, det vill säga en timavgift. Om verksamheten uppfyller miljöbalkens krav och är välskött behövs det oftast färre timmar för tillsyn, och timavgiften blir lägre.

Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för tillsynen.