Gå till innehållet

Miljöfarlig verksamhet

7. Hur höga är avgifterna?

Taxan är anpassad efter gällande miljökrav och kostnader. Kommunen kan för varje kalenderår besluta om att justera avgifterna i taxan.

Taxa för prövning inom miljöbalken 15 juni 2020

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken. Dokumentet Avvikande avgifter inom Miljöavdelningen gäller avvikande tillsynsavgifter 2020.