Gå till innehållet

Serveringstillstånd

För att få servera alkoholdrycker på din restaurang eller bar, eller på ett evenemang krävs att du har ett serveringstillstånd. Med servering menas att du erbjuder alkoholhaltiga drycker mot betalning.

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

 

Tillsyn av alkoholservering

Östhammars kommun och polisen ansvarar för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Östhammars kommun arbetar både med inre och yttre tillsyn.

Om inte alkohollagen följs kan bygg- och miljönämnden besluta om sanktioner, vilket kan innebära erinran, varning eller i värsta fall, återkallelse av tillståndet.

Ansöka om serveringstillstånd

För att vi ska kunna handlägga din ansökan om serveringstillstånd är det viktigt att din ansökan är komplett när den kommer till oss. Här har vi listat de handlingar som ska ingå i din ansökan.

Har du frågor inför din ansökan är du förstås välkommen att kontakta Östhammar direkt.

Olika typer av serveringstillstånd

Vad gäller vid alkoholservering till allmänheten?

Stadigvarande tillstånd

Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla året runt eller under en viss tid  under året, så kallade säsongsrättigheter.  Exempel på säsongsrättighet är en restaurang som har tillstånd för servering endast under sommarmånaderna.

Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss lokal, och därför måste du som söker ha dispositionsrätt till lokalen.

Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, detta gäller förrätter, huvudrätter och efterrätter och minikravet är tre olika rätter per kategori.

Verksamheten ska också vara registrerad för livsmedelshantering.

Ansökningsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd är 10 000 kronor.

Här hittar du blanketten för att söka stadigvarande alkoholtillstånd för allmänheten.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälliga tillstånd ges vid enstaka tillfälle och ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst. Restriktivitet ska råda vid alkoholservering som riktar sig huvudsakligen till ungdomar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska lagad eller på annat sätt tillredd mat erbjudas. Sökande ska också ha anmält sin tillfälliga livsmedelshantering.

Observera att tillfälliga tillstånd inte kan beviljas i sådana lokaler där det redan finns ett gällande stadigvarande serveringstillstånd.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till allmänhetenär 6 000 kronor per tillfälle. 

Här hittar du blanketten för att ansöka om tillfälligt alkoholtillstånd för allmänheten

Vad gäller vid alkoholservering för slutna sällskap?

Stadigvarande tillstånd

Stadigvarande tillstånd ges antingen året runt eller under en viss tid årligen återkommande.

Sökanden ska ha dispositionsrätt till lokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas. För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bl.a att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen och att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom den aktuella tillställningen. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av utomstående gäster under pågående tillställning. 

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 2 400 kronor.

Här hittar du blanketten för ansökan om stadigvarande tillstånd för slutna sällskap

Stadigvarande cateringtillstånd

Ett cateringtillstånd gäller endast för slutna sällskap. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök som gäller restauranger gäller också för den som har ett cateringtillstånd.

Varje serveringstillfälle ska anmälas till Östhammars kommun  i förväg. 

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd är 5 000 kronor.


Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap kan beviljas vid högst åtta tillfällen per år. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är 1 000 kronor i anmälningsavgift och 500 kr per tillfälle. 

Här hittar du blanketten för anmälan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap

Tillstånd, regler och tillsyn

Läs mer om vilka tillstånd du kan behöva och vilka regler du behöver följa för att driva din verksamhet.

Försäljning av livsmedel & dricksvatten

Läs mer om vad som gäller för dig som säljer livsmedel i din verksamhet.