Gå till innehållet

Företagsklimat i Östhammars kommun

Vi arbetar ständigt för att Östhammars kommun ska ha ett företagsklimat att vara stolta över. Med det menar vi att det startas många nya företag i kommunen, att attityderna till företagande är goda och de företag som har kontakt med myndigheterna är nöjda med denna kontakt. För att uppnå detta har vi arbetat fram en handlingsplan.

2. Vårt mål

Man kan mäta företagsklimat på många olika sätt. Vi följer huvuddelen av alla de olika mätningar som utförs och så har vi valt ut en av dessa som vi mäter oss mot, kopplar insatser till och som vi också redovisar mot för våra politiska företrädare. Det är Nöjd Kund Index.

Nöjd kund Index får vi löpande utifrån vad företag som kommer i kontakt med kommunens myndighetsutövning svarar på sin upplevelse av den kontakten. Vårt index idag är sammantaget 62 (2019 års myndighetsärenden). Ett index som placerar oss långt ner i listan bland de 173 kommuner i Sverige som deltar i den öppna jämförelse, som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar.

Vårt mål är att först förflytta oss över 70-gränsen sammantaget för att sedan tas oss över den gemensamma ambition som finns i vårt samarbete med andra kommuner i regionen (75). 

Kontakta oss

Prenumerera på Tillväxtnytt