Gå till innehållet

Företagsklimat i Östhammars kommun

Vi arbetar ständigt för att Östhammars kommun ska ha ett företagsklimat att vara stolta över. Med det menar vi att det startas många nya företag i kommunen, att attityderna till företagande är goda och de företag som har kontakt med myndigheterna är nöjda med denna kontakt. För att uppnå detta har vi arbetat fram en handlingsplan.

3. Strategi

En given utgångspunkt i kommunens näringslivsfrämjande arbete är att vår uppgift är att kommunen i alla delar ska hjälpa företagaren att lyckas med sina ambitioner. Det ska inte förväxlas med att ”oavsett vad företagaren avser att företa sig, så ska kommunen hjälpa till”. Kommunens resurser och kompetens ska ställas till företagarens förfogande för att vägleda företagarens ambitioner framåt till ett så gynnsamt resultat som möjligt.

Kommunens strategi går ut på att ha ett stort internt fokus på de processer som vi kan påverka, att samarbeta med andra aktörer inom de områden som samarbeten bedöms ge ett större effekt på resultatet och på att stärka kännedomen om kommunens arbete för att därigenom inspirera andra att göra oss bättre eller att själva genomföra insatser. 

Kontakta oss

Prenumerera på Tillväxtnytt