Gå till innehållet

Inköpsprocess

1. E-handel med Östhammars kommun

Östhammars kommun genomför en övergång till E-handel, det vill säga  elektroniska beställningar i vårt E-handelssystem. Syftet är att effektivisera hela inköpsprocessen från order till faktura. E-handeln ska bidra till högre avtalstrohet då våra anställda lotsas att beställa från de leverantörer som vi har ramavtal med.

De varor och tjänster som Östhammars kommun upphandlar och tecknar avtal med leverantörer om ska beställas/avropas i vårt E-handelssystem som är integrerat med fakturahantering och redovisning/uppföljning i vårt ekonomisystem. Krav på E-handel ställs i samband med upphandlingsprocessen som avtalsvillkor när det är lämpligt beroende på vilka varor och tjänster upphandlingen avser och hur beställningar på avtalet kommer att göras under avtalsperioden.

Vi har möjlighet att välja den E-handelslösning som passar bäst för de förutsättningar ni har som leverantör och de varor/tjänster ni levererar till oss.

Vi kan göra våra inköp enligt beställningsprocesserna SFTI Svehandel, SFTI/ESAP 6 och PEPPOL.

Mer information om beställningsprocesser finns på SFTI webbplats

Kontakta oss