Gå till innehållet

Blivande sektorchefer är utsedda

Nyligen tog kommunfullmäktige beslut om vår nya organisationsmodell. Från och med januari i nästa år kommer vår organisation att bestå av en förvaltning indelad i fyra sektorer: utbildning, samhälle, omsorg och verksamhetsstöd. Cheferna för sektorerna är nu utnämnda, förutom för omsorg som nu rekryteras. Här presenterar vi de nya sektorcheferna som tillträder den 1 januari 2021!

 

Hallå där, Helen Åsbrink! Du blir ny i rollen som chef för sektor verksamhetsstöd. Hur känns det?
– Det känns roligt! Vi har en fantastisk källa av kompetens att ösa ur för att bygga en sektor med kvalitet och hög effektivitet.

Du är ny i rollen men inte på jobbet. Vad kommer du närmast ifrån? 
Jag har jobbat här sedan 2018, som chef för den tekniska förvaltningen och under en period också haft ett parallellt chefsansvar för kultur- och fritidsförvaltningen.

Vad har du jobbat med tidigare? 
Jag har jobbat både privat, statligt och kommunalt. Jag har bland annat varit vd och produktionschef på Uppsala teknik och service (Uppsala kommun), affärsområdeschef för Internservice (Uppsala kommun), områdeschef på Systembolaget och specialvaruchef på COOP Forum och B&W i Uppsala.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i det nya uppdraget? 
Jag är erfaren, nyfiken och energisk. Jag tycker det är viktigt med god service och har en stark drivkraft att hitta effektiva arbetsmetoder för att nå satta mål.

Hur kommer dina nya medarbetare att märka att de fått en ny chef?
Jag är en kommunikativ person så de kommer nog att märka att jag vill ha mycket dialog.

Vad gör du när du inte är på jobbet? 
Jag är engagerad i mina barns idrottsaktiviteter och jag gillar att vara aktiv i föreningslivet, till exempel ha olika styrelseuppdrag. Och så tycker jag om båtliv, att vara ute i naturen och att träna.

 

Hallå där, Ulf Andersson! Du blir ny i rollen som chef för sektor samhälle. Hur känns det? 
– Jag känner mig förväntansfull! Att vi organiserar oss på ett nytt sätt innebär ökade förutsättningar för oss att bli bättre i vår värdeleverans till medborgare, företagare, fastighetsägare och besökare. Det gillar jag.

Du är ny i rollen men inte på jobbet. Vad kommer du närmast ifrån? 
Jag har jobbat här sedan 2008 som näringslivschef, chef för Tillväxtkontoret och chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad har du jobbat med tidigare? 
Jag har haft flera olika roller inom Sparbankskoncernen. Jag började som penningmarknadshandlare, blev kontorschef i Stockholm och fortsatte som sparbanksdirektör med ansvar för flera kontor. Jag har dessutom varit ordförande i den lokala bankens styrelse i många år.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i det nya uppdraget? 
Som chef tror jag mycket på att lyssna på medarbetare och kunder. Där hämtar jag min energi och inspiration till utveckling av verksamheten. Jag har lärt mig att utmaningar i jobbet sällan är vad de först framstår att vara och har därför sällan en på förhand given lösning. Därför tycker jag det är viktigt att ställa frågor och att involvera flera perspektiv i arbetet.

Hur kommer dina nya medarbetare att märka att de fått en ny chef? 
Mina förväntningar är att de har en bra attityd till sitt uppdrag, sin omgivning och sina kollegor. Jag anser att det är ett personligt ansvar att bidra till det gemensamma lärandet och resultatet. Det kommer vi att prata om och ta upp på gemensamma möten.

Vilka tankar har du om sektorn du ska leda? 
Sektor samhälle är större än den nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen. Den kommer att innehålla en bred verksamhet med flera nya inslag, bland annat från tekniska- samt kultur- och fritidsförvaltningen. Sektorn inkluderar många skickliga medarbetare och chefer och det ska bli spännande och lärorikt med nya perspektiv och att få lära av varandra.

Vilka förväntningar har du på den nya organisationen? 
Jag ser många vinster med den, bland annat att vi kommer att stärka samarbetet när vi kommer att verka i en och samma förvaltning. Det kommer att bli lättare att se hela värdekedjan i det vi gör. Jag hoppas det ska skapa förutsättningar för oss att kunna göra rätt prioriteringar och se till att våra resurser räcker till den leverans vi vill och behöver göra.

Vad gör du när du inte är på jobbet? 
Jag är ju intresserad av samhällsutveckling och är bland annat engagerad som stöd till andra i näringslivet. När jag ska koppla av tycker jag exempelvis om att vara ute i naturen med vår hund, att träna regelbundet och att läsa en bok.

 

Hallå där, Lisbeth Bodén! Du blir ny i rollen som chef för sektor utbildning. Hur känns det?
– Det känns bra! Jag är ju redan hemmastadd i de här frågorna och har lång erfarenhet av att jobba med utbildning.

Du är ny i rollen men inte på jobbet. Vad kommer du närmast ifrån? 
Jag har jobbat här sedan 2013 som chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Sedan förra året har jag även ett parallellt tillförordnat chefsansvar för socialförvaltningen.

 Vad har du jobbat med tidigare? 
Jag har tidigare jobbat som lärare, rektor och grundskolechef i Norrtälje kommun.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i det nya uppdraget? 
Framför allt är det mitt ledarskap. Jag tar vara på människors kunskaper och har ett tillitsfullt ledarskap. Jag gillar att coacha och att se människor växa.

Hur kommer dina nya medarbetare att märka att de fått en ny chef? 
Framför allt kommer de att vara del av en ledningsgrupp som jobbar strategiskt och målinriktat. De kommer att märka att jag är tydlig och rak i min kommunikation och samtidigt prestigelös som person.

Vilka tankar har du om sektorn du ska leda? 
Modellen för sektor utbildning är inte så annorlunda från den vi redan har på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi får några nya verksamheter till oss, bland annat ett större ansvar för vårt arbete med arbetsmarknadsåtgärder och integration.

Vilka förväntningar har du på den nya organisationen? 
Jag ser fram emot att vi ska få en gemensam förvaltning. Det kommer att innebära att vi jobbar närmare varandra och att vi lär känna varandras verksamheter bättre. Det kommer att möjliggöra nya arbetssätt och ett kommunövergripande tänkesätt.

Vad gör du när du inte är på jobbet? 
Jag bor på en gård och där finns det gott om sysslor som behöver bli utförda. På gården finns det plats för umgänge med familjen, vilket jag sätter stort värde på. Dessutom har jag hundar och ägnar mig åt jakt.

 

Relaterade länkar

Kommunens organisation förändras för att möta framtiden

Publicerad
7 maj 2020
Senast uppdaterad
7 maj 2020
Ansvarig organisation
Kommunledningsförvaltning