Gå till innehållet

Följ Kommunfullmäktige via webben

På grund av situationen med covid-19/coronaviruset kommer kommunfullmäktige den 21 april att genomföras i begränsad form. Flera punkter på dagordningen kommer att bordläggas och ett reducerat antal ledamöter närvarar.

Det är de åtgärder Östhammars kommun tagit för att minska smittorisk men att ändå se att den demokratiska processen efterlevs. På grund av smittorisken är även allmänhetens frågestund inställd och vi uppmanar alla intresserade att följa mötet via vår webbsändning.

Kommunfullmäktige börjar kl. 18.00, den 21 april 2020.

Möteskallelse och dagordning till kommunfullmäktige 21 april 

Kontakter

Publicerad
16 april 2020
Senast uppdaterad
16 april 2020
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19