Gå till innehållet

Förändringar av samverkansavtal och inackorderingsriktlinjer gymnasieskola nästa läsår

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en omförhandling av samverkansavtalen för gymnasieutbildning inför läsåret 2021/2022 samt en förändring av riktlinjerna för inackorderingstillägg för gymnasieelever som gäller från höstterminen 2021.

Förändringar av samverkansavtal inom gymnasieskola

För att kunna erbjuda ett så brett utbildningsutbud som möjligt av gymnasieutbildningar har Östhammars kommun idag samverkansavtal med Uppsala kommun, Tierps kommun och Norrtälje kommun. Barn och utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 att omförhandla samverkansavtalen inför läsåret 2021/2022 så att samverkan enbart sker på program och inriktningar som kommunen inte har i egen regi. Förändringen innebär att elever från Östhammars kommun kan söka alla utbildningar i samverkanskommunerna men blir mottagna i andra hand om de sökt till program och inriktningar som finns i Östhammars kommun. Att bli mottagen i andra hand innebär att eleven får en plats först efter det att den mottagande kommunens elever, och elever från kommuner som har samverkan kring ett program, fått en utbildningsplats.

Samverkansavtalen finns publicerade på denna sida.
Gymnasieutbildning och samverkansavtal »

Idrottsutbildningar inom gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att samverkan även fortsättningsvis kommer att ske på program och inriktningar som kommunen inte har i egen regi. Önskar eleven läsa ett nationellt program med NIU-inriktning inom samverkansområdet och kommunen inte kan erbjuda det i egen regi, då kommer samverkan att ske och eleven får möjlighet att tas emot i första hand. Samverkan kommer inte att ske på LIU eftersom detta är en specialisering inom individuellt val inom gymnasieskolan. Vad gäller RIG så är dessa utbildningar alltid riksrekryterande och om eleven erbjuds en plats, efter godkännande av aktuellt specialidrottsförbund, så är eleven mottagen i första hand. Mer information om idrottsutbildningar och de olika varianterna finns här: https://www.gymnasieguiden.se/informeras/kombinera-ditt-idrottsintresse-med-din-gymnasieutbildning

Förändringar i riktlinjer för inackorderingsbidrag inom gymnasieskolan

Elever som har en resväg på över 1,5 timme kan idag beviljas inackorderingsbidrag för att möjliggöra boende närmare skolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 att riktlinjerna för inackorderingstillägg och elevresor avseende elever i gymnasieskolan ska revideras så att endast elever mottagna i första hand kan beviljas bidraget. Ändringen gäller från och med höstterminen 2021. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de elever som idag är beviljade bidraget ska få behålla detta under hela sin kvarvarande utbildningstid.

Här finns mer information om inackorderingsbidrag »

Kontakter

Publicerad
18 september 2020
Senast uppdaterad
18 september 2020
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningsnämnd