Gå till innehållet

Gymnasieskola och vuxenutbildning planeras återgå till närundervisning till hösten

Folkhälsomyndigheten har upphävt beslutet om rekommenderad distansundervisning. Från och med 15 juni ges gymnasieskola och vuxenutbildning åter möjlighet att bedriva undervisning i sina lokaler.

Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet har under en period under våren 2020 i huvudsak bedrivit undervisning på distans. Men mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget hävde Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. Östhammars kommuns gymnasium och vuxenutbildning förbereder därmed för att kunna ta emot elever på skolan som vanligt när höstterminen börjar. Detta gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar i fråga om smittspridningen.

Verksamheterna följer fortfarande de allmänna rekommendationerna och vidtar åtgärder för att bromsa smittspridning.

Kontakter

Publicerad
30 juni 2020
Senast uppdaterad
30 juni 2020
Ansvarig organisation
Sektor bildning
Ämne
Coronavirus - Covid-19