Gå till innehållet

Han slår ett slag för våra utemiljöer

Att ha ett meningsfullt arbete och att kunna känna sig stolt över resultatet. Det är en drivkraft för Henrik Sundin, som är mark- och utemiljöansvarig. Just nu jobbar han med att ta fram en underhållsplan för alla offentliga utemiljöer i kommunen.

Vi är vana att se honom med händerna i jorden, när han anlägger och sköter om planteringar och parkmark. Henrik Sundin har jobbat med våra utemiljöer i 25 år, men har nyligen fått ett nytt och annorlunda uppdrag. Han ska jobba fram ett planerat underhåll för skötseln av våra fastigheters utegårdar, parkmark och slyröjningsområden med mera.
– Planen ska vara klar om två år. Den omfattar allt från sopkorgar till stadsmiljöer och det kommer att göra stor skillnad att kunna jobba mer strukturerat med underhåll i framtiden, säger han.

Uppväxt med handelsträdgård

Intresset för trädgårdsdesign har Henrik sannolikt fått med sig från sin uppväxt, då hans mamma hade en egen handelsträdgård. Han började jobba som vaktmästare i skolan men fortsatte med parkförvaltning.
– Jag jobbade några år i Norrtälje kommun, där man satsar mycket på parker och utomhusmiljöer. Utemiljöerna har en stor betydelse för människors trivsel och vilja att bosätta sig på en ort, säger Henrik.

Hämtar inspiration under semestern

När han åker på semester styr han gärna kosan till destinationer som Örebro stadspark, Göteborgs botaniska trädgård eller Sofiero slott och slottsträdgård i Helsingborg - vackra platser att besöka och ta med sig kunskap och inspiration från. Det blir tydligt att hans jobb också är hans hobby, åtminstone en av dem. För också när han kommer hem efter arbetsdagens slut längtar han efter att arbeta och spendera tid i den egna trädgården.
– Ja, jag är en friluftsmänniska som gillar naturupplevelser. Jag har hund och är även biodlare. Det är för övrigt ett intresse som har öppnat en helt ny värld för mig, säger Henrik.

Uppskattad och prisad för sina utemiljöer

I sin nuvarande yrkesroll som mark- och utemiljöansvarig i Östhammars kommun har Henrik vid ett flertal tillfällen uppmärksammats för sitt arbete och även fått en rad priser. Bland annat kvalitetspriset, en årlig utmärkelse till kommunanställda och kommunala arbetsplatser som kommuninvånare eller brukare anser utför tjänster av god kvalitet. Han har vidare fått årets turistpris och uppmärksammats av den lokala hembygdsföreningen för sitt fina arbete med våra utemiljöer.
– Det kostar så lite att göra det där lilla extra som ibland kan göra hela skillnaden, säger Henrik.

Viktigt att utforma miljön tillsammans

Han vill gärna göra saker i rätt ordning och åstadkomma långsiktigt hållbara lösning i linje med det som efterfrågas och passar in på respektive ort.
– Det är viktigt för mig med lokal förankring, att ha dialog med människor om vad som passar eller inte på en plats, säger Henrik.

Det är mot den bakgrunden han tycker så mycket om att jobba tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna som finns i vår kommun, där människor bjuds in och det ges möjlighet att vara delaktiga.

Varje ort har sitt signum

Henrik pratar om varje orts eget signum. Han hoppas att det gestaltningsprogram som tidigare initierats av samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföras för att skapa enhetlighet och ökad attraktivitet.
– Med hjälp av bättre planering och struktur kommer vi att nå längre med vårt arbete och kunna bidra till att skapa en helt annan kultur, säger Henrik.

Han kan sakna det praktiska utomhusjobbet som i så många år varit en stor del av hans vardag, men samtidigt förstår han nyttan med en underhållsplan. Och vem skulle kunna göra den bättre än Henrik, som känner kommunens utemiljöer lika väl som sin egen bakgård.

Kontakter

Publicerad
13 juli 2020
Senast uppdaterad
13 juli 2020