Gå till innehållet

Info från renhållningen

Gällande fakturor och abonnemang

I dagarna skickas fakturor för avfallshämtningen ut till många kunder.
Från 1 januari 2020 förändrades taxan för insamling av hushållsavfall för att bättre spegla intäkter och kostnader.
Avfallstaxan för Östhammars kommun beslutas i kommunfullmäktige och inkluderar grundavgift och abonnemangsavgift för insamling.   Grundavgiften har höjts för alla kunder. Grundavgift har även tillkommit för verksamheter och flerbostadshus.

Grundavgiften finansierar bl.a. kundservice och fakturering, information till våra kunder men även drift av våra återvinningscentraler.
Abonnemangsavgiften som bl.a. finansierar insamling och behandling av hushållsavfall har sänkts för de flesta tjänsterna.


Har du funderingar om taxan finns den att läsa på
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/avgifter-och-taxor/renhallningstaxa-2020.pdf.

Kontakter

Publicerad
12 juni 2020
Senast uppdaterad
12 juni 2020
Ansvarig organisation
Tekniska förvaltningen