Gå till innehållet

Karoline ska hitta nya sätt att stötta anhöriga

Karoline Ericsson är ny som anhörigstrateg på Östhammars kommun. Hennes främsta uppgift är att hitta samarbetsvägar för verksamheter där personalen träffar anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som drabbats av olika typer av funktionsnedsättningar.

Anhöriga finns i alla åldrar. Det kan till exempel vara föräldrar, barn, syskon, make eller maka, eller en svärförälder.Nästan var femte vuxen vårdar eller hjälper en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har drabbats av en funktionsnedsättning. Det visar rapporten Anhöriga som ger omsorg till närstående, som gavs ut av Socialstyrelsen 2012.

– För många anhöriga är det en lång startsträcka att förstå innebörden av anhörigskapet och att man kan behöva stöd för egen del, och att få vetskap om att stöd finns att få, säger Karoline Ericsson, anhörigstrateg på Enheten för hjälpmedel och förebyggande insatser sedan 1 juni.

Kommunens ansvar att erbjuda anhörigstöd

Kommunen ansvarar för att erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar och stödjer en närstående. Förra våren upprättades en länsövergripande riktlinje för anhörigstöd. Den omfattar alla professioner och verksamheter inom kommun och region som jobbar med personer som tar del av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är därför Östhammars kommun nu har en anhörigstrateg som jobbar övergripande med utveckling och samordning av anhörigfrågor.

Kontakten med anhöriga börjar hos regionen

Med en bakgrund som biståndshandläggare, projektledare för anhörigstöd, enhetschef för särskilda boenden samt som chef för legitimerade sjuksköterskor har Karoline bred erfarenhet av att möta anhöriga. Hon beskriver att kontakten med anhöriga börjar hos regionen, när diagnoser ställs. Därför är samverkan med regionen en viktig del i arbetet med att nå anhöriga. Många som vårdar eller hjälper en sjuk närstående är i förvärvsaktiv ålder, en del har behövt minska sin arbetstid eller sluta jobba helt på grund av sitt omsorgsgivande.

– Vi behöver jobba mer förebyggande och uppsökande. Det är viktigt att få personer som vill ha hjälp att ta emot det i tid, inte när det ”brakat”. Många anhöriga har svårt att be om hjälp och därför blir det uppsökande och informerande arbetet extra viktigt, säger Karoline.  

Publicerad
8 juli 2020
Senast uppdaterad
8 juli 2020